‘n Innoverende en volhoubare waterboerdery-sisteem vir Suurbraak

Reinette Heunis met haar groep van 6 helpers het ‘n nuwe boerderysisteem op die been gebring wat in tyd die inwoners van Suurbraak kan help om selfversorgend te wees, in hul eie voedselbehoeftes voorsien en ook werk te skep in ‘n dorpie waar werkloosheid ‘n daadwerklike probleem is.

Read more