Kontak Ons

  • Enige iets op die hart? Gee ons jou opinie!
  • Enige interessante gebeure in jou omgewing? Laat weet ons!
  • Wil jy jou besigheid adverteer op die aanlyn platvorm of gedrukte uitgawe? Kontak ons – dit is goedkoper as wat jy dink!

Wil jy graag jou Langeberg Bulletin (druk uitgawe) elektronies ontvang? Stuur jou inligting deur en ons vertel jou hoe!  

Alternatiewelik stuur ‘n epos:  graphics@bulletin24.co.za