Plaaslike Raadslid (Wyk 2 – Barrydale) afgedank na dissiplinêre proses

BARRYDALEWes-Kaap MEC vir plaaslike regering, MEC Anton Bredell, het op 6 Mei 2019 Raadsheer John Nortjé afgedank. Wyk twee (Barrydale) is dus tans vakant en dit is aan die Onafhanklike Verkiesingskomitee (OVK) gerapporteer vir kennisname.

Swellendam Munisipale Bestuurder, Anton Groenewald, verduidelik wat gelei het tot Raadsheer se afdanking: “Raadsheer Nortje het versuim om sy plig as Voorsitter van MPAC (Municipal Public Accounts Committee / Munisipale Openbare Rekeninge Komittee) na te kom. Die Komitee is verantwoordelik vir die oorsig oor die Ouditeur Generaal se verslag, die jaarverslag, die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan, asook die indien van finansiële state.

In terme van ‘Municipal Systems Act’, Klousule 27 (d), is die wyk vakant verklaar op die datum van sy afdanking, en die wyk is dus vakant sedert 7 Mei 2019.  Aangesien die wyk vakant is, is daar geen waarnemende aanstelling toegelaat nie, wat beteken dat daar huidiglik geen teenwoordiging in die wyk is nie.

 Volgens wetgewing sal die tussenverkiesingsdatum binne 90 dae van die aankondiging dat die wyk vakant is moet plaasvind en die Onafhanklike Verkiesingkomitee sal die datum van die tussenverkiesing aankondig.  As Munisipale verkiesingsbeampte is mnr Groenewald slegs verantwoordelik vir die oorsig van die OVK in die Swellendam Munisipale distrik.

ANC Raadslid Nortjé het op die Barrydale Sosiale blad tydens die onlangse Munisipale Publieke vergaderings oor die 2019 GOP hewig onder kritiek deurgeloop deur Barrydale en veral Smitsville inwoners vir sy ontoeganklikheid en traagheid om kwessies van inwoners uit te lig.  Talle inwoners het hul misnoeë te kenne gegee oor die feit dat hy geensins bereikbaar is om na hul kwessies te luister nie, en glad nie reageer op telefoonoproepe, eposse of boodskappe nie.

LB-16-05-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *