SAPD MORATORIUM OP MISDAAD VERSLAGGEWING

SAPD Swellendam, in die Wes-Kaap en ook landswyd het ‘n algehele moratorium geplaas op misdaadverslaggewing en -statistieke.

Die Langeberg Bulletin vra u hulp – met geen daadwerklike misdaadverslae vir ons distrik nie, laat dit die wanvoorstelling dat misdaad in die Swellendam area onder beheer is, of selfs dat geen misdaad in ons gemeenskappe plaasvind nie.

Kontak die LANGEBERG BULLETIN:

  • Indien u, u familie of iemand in u vriendekring onlangs ‘n teiken is / was van misdaad (gemeenskap / verkeer);
  • Indien u weet van enige kriminele aktiwiteite in u omgewing;
  • Indien u onlangs ‘n kriminele saak aanhangig gemaak het by u naaste SAPD tak, en die saak is nie geneem nie, of die SAPD het u nie ernstig opgeneem in u rapportering van die saak nie.

Alle sake en inligting word streng vertroulik hanteer, en onder geen omstandighede word klaers of informante se name deurgegee aan die SAPD of enige ander owerheid sonder u uitsluitlike toestemming nie.  ONS DOEN ‘N BEROEP OP SWELLENDAM OM MET ONS HANDE TE NEEM OM die leemte te vul wat die afwesigheid van polisiestatistiek en verslaggewing in ons gemeenskappe laat, en om sodoende ons gemeenskappe ingelig te hou en misdaad te help hok slaan.

Vertel die Bulletin :
Tel – 028 050 2065 / admin@bulletin24.co.za / whatsup – 082 095 1736  /
besoek ons by 3 Stasiestraat, Swellendam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *