New Year Banner
Municipal Election 2021 News

Du Rand, DA wil Swellendam regruk

Francois Du Rand
Written by Mickey Mentz

Al wat jy sien is die blou masjien

Praat is goedkoop en hoewel dit vir Swellendam Burgemeester Francois du Rand uitstekend was om te sien hoe goed die Demokratiese Alliansie (DA) se blou masjien tydens die plaaslike verkiesing gevaar het, weet hy dat daar nie regtig tyd vir te veel feesvieringe is nie.

“Die tyd vir politiese praatjies is verby. Ons moet nou aan die werk spring om Swellendam na ‘n hoër vlak te neem en dit gaan dus uiters belangrik wees vir alle amptenare om hande te vat sodat ons saam hierdie taak kan aanpak,” het Du Rand aan Bulletin24 verduidelik.

Daar is 45 000 mense wat op ons staatmaak en ons sal alles in ons vermoë doen om volhoubare ekonomiese groei in Swellendam ‘n realiteit te maak

Francois du Rand, Uitvoerende Burgemeester, Swellendam

Hy het getuig dat hy wel in sy noppies is dat die DA met 6% in die raad gegroei het en dus nie, soos wat nou by talle ander munisipaliteite in die Wes-Kaap die geval is, in ‘n koalisie hoef te regeer nie.

Inteendeel, die groei het bevestig daar meer vertroue in die DA se vermoë om dienste aan sy mense te lewer is.

“Baie dankie vir die ondersteuning en vertroue Swellendam! Ons sien daarna uit om op die grondslag wat reeds gelê is te bou.”

Du Rand het die nuwe ANC raadslid vir Suurbraak, Donovan Julius, asook die Vryheidsfront Plus se verteenwoordiger, Juan van Schalkwyk met hul amptelike toetrede tot die raad gelukgewens.

“Ek weet dat almal hier die beste belange van die inwoners van Swellendam munisipaliteit op die hart dra en besef dat ons in diens van die mense is.”

*Advertensie

Munisipale strukture onder die mikroskoop

Du Rand het bekend gemaak dat dit sy eerste taak as burgemeester gaan wees om ‘n ontleding van die huidige munisipale strukture te doen sodat alle dooie hout uitgekap kan word.

“Ons hersien tans die organogram en hoewel hierdie proses dalk ontwrigtend mag wees, wil ons seker maak dat die regte persoon die regte taak vir die regte salaris verrig.”

Hy het verduidelik dat daar in elke departement deeglik ondersoek ingestel gaan word om vas te stel waar daar ruimte vir verbetering is.

Dienslewering sal uiteraard steeds ‘n prioriteit bly, maar verbeterde kommunikasie tussen die gemeenskap en die stadsraad is ook vir hom van kardinale belang.

“Ons as raadslede sal in ons poste baie moet groei en ons beplan reeds uitstekende vaardigheid-ontwikkelingsprogramme wat tot voordeel van beide die gemeenskap en die individu sal strek.”

“Wyk verteenwoordigers op die raad sal beter met hul gemeenskappe moet begin saamwerk sodat ons alle klagtes en kwale vinnig kan oplos.”

Du Rand wil dus sorg dat die regte kanale gevolg word wanneer probleme opduik.

Hy glo dat elke raadslid sy pond vleis moet verdien – moet dus nie verbaas wees as elke raadslid gevra word om ‘n prestasieooreenkoms te onderteken nie.

Swellendam moet sy regmatige plek in Overberg distrik in neem

Oor die volgende 18 maande sal Du Rand en sy span aansoek doen om addisionele infratruktuur ontwikkelingsfondse – hetsy uit die provinsiale of nasionale regering se koffers – te verkry.

Hulle sal natuurlik ook die belegginspotensiaal wat Swellendam bied aan die privaat sektor voorlê.

“Dit is tyd dat Swellendam ook van die ontwikkelingsgeleenthede wat elders beskikbaar is gebruik maak. Terwyl ons op instandhouding en opgradering van infrastruktuur moet bly fokus, moet ons ook behuisingsprojekte fasiliteer.

Du Rand meen dat daar sowat 150 nuwe erwe uitgelê moet word en dat die munisipaliteit homself so posisioneer dat nuwe sakeondernemings met gemak toegang tot dienste ontvang.

As ‘n entrepreneur wie se besigheid weens die Covid-19 pandemie groot skade gelei het, hoef niemand hom te herinner net hoe belangrik die herlewing van die ekonomie gaan wees nie.

“Daar is 45 000 mense wat op ons staatmaak en ons sal alles in ons vermoë doen om volhoubare ekonomiese groei in Swellendam ‘n realiteit te maak.”

Erkenning aan diegene wat gehelp het

Du Rand het sy veldtogbestuurder, Werner Mostert, vir sy bydrae tot sy suksesvolle verkiesing as burgemeester bedank en het ook groot lof aan die DA op nasionale vlak uitgespreek.

Meeste partye het verwag dat die verkiesing eers in Februarie sou plaasvind en dit was dus vir hom fantasties om te sien hoe planne wat reeds verlede jaar opgetrek is, net implimenteer kon word.

Die amptelike inhuldiging van Swellendam Munisipaliteit se verkose raadslede vind op 11 November by die stadsaal plaas.

*Advertensie
Midas

About the author

Mickey Mentz

I sometimes dance naked in the canola fields of Swellendam, but when I wake up, I'm at home in my Barrydale bed. As die nuutste toevoeging to the Bulletin span sien ek daarna uit om die omgewing en sy mense beter te leer ken.

Leave a Comment