New Year Banner
Municipal Election 2021 News

Freedom Front Plus (FF Plus) Swellendam 2021

VF Plus Swellendam
Written by Mickey Mentz

By Freedom Front Plus Swellendam Chairman – Juan Van Schalkwyk

The Freedom Front Plus (FF Plus) is one of South Africa’s big five political parties. The fastest growing party in the 2019 National Elections, our growth undoubtedly because of an unwavering commitment to represent minorities and their constitutional right to self-determination and independence. We are a law-and-order party, founded on unwavering Christian values and we oppose unreasonable rates, tax and tariff increases, which negatively impact economic growth and development.

The FF Plus is represented in Swellendam by a branch that was first established in 2015 and then reorganised with a stronger youth presence in 2021. Chairman – Juan van Schalkwyk, Deputy Chairman – Hein van Rooyen and Secretary – Hennie Smit, all champion bold new local governance ideas, borne from their combined private industry experience and considerable ratepayer representation involvement.

Energised by our growth in Swellendam during the 2016 local elections where the FF Plus missed a Swellendam PR seat by just over 20 voters, our branch has enjoyed growth at record levels accelerated by the obvious decay seen in our historical town.

This decline is directly linked to the DA’s unfettered political power, that left unchecked, has dragged this municipality from its former Number 1 national spot to the middle of the pack, in just 5 years.

We head into the 2021 local elections as a well-oiled machine with a crystal-clear vision of what is required to return Swellendam to its former glory.

We are proud to have community focussed candidates standing in all 6 wards who share an unwavering commitment to our #RatepayersFirst and #ProtectSmallBusiness local manifesto.

We have no doubt that we will win seats in Swellendam on the 1 November 2021 and be the fierce Christian conservative watchdogs that keep this wayward council in check.

VF Plus Swellendam

VRYHEIDSFRONT PLUS SWELLENDAM

deur Vryheids Front Plus Sekretaris, Hennie Smit

Wat die Vryheids-front Plus na die  Swellendam gemeenskap bring is gebaseer op ‘n volhoubare leefwyse binne die uitdagings van die moderne era.

Swellendam het ‘n ryk geskiedenis sedert die Nederlandse Oos Indiese Kompanjie in 1652 ‘n verversingsstasie aan die Kaap begin het en handel uitgebrei is met die Khoikoi mense tot wat later as Swellendam bekend gestaan het.

In 1743 is Swellendam as ‘n magistraats’ distrik verklaar en is vandag die 3de oudste dorp in Suid Afrika na Kaapstad en Stellenbosch.

Teen 1795 het wanadministrasie en onbevoegdhede van die NOIK die onderdrukte burgers van Swellendam tot opstand gedryf en het hulle hul distrik as ‘n Republiek verklaar. Dit het nie lank gehou nie en met die invloei van Britse setlaars aan die begin van die 19de eeu het die Overberg ‘n bloeityd beleef met Swellendam wat die hartland van besighede geword het tot so om en by 1870.

In 2011 is hierdie Republiek  herstig met die doel om die beginsels van die nuwe Suid Afrika uit te leef wat betref die plattelandse leefstyl, rasse harmonie, respek vir ons omgewing en wildlewe met die doel om ‘n volhoubare leefstyl vir almal te bevorder.

Nou in 2021, tien jaar later, is Swellendam weereens by ‘n kruispad.

Hierdie keer is die situasie egter heelwat anders met baie meer siele wat gevoed en versorg moet word en staan ons as gemeenskap op die rand van talle uitdagings wat voorlê.

Gegewe die ideologies, stiksienige en drakoniese wetgewing wat deur die sentrale regering op plaaslike regeringstrukture toegepas word en ‘n politieke party wat in onsekerheid oor die pad vorentoe verval het, is dit tyd vir verandering. Dus is dit nie verrassend dat Swellendam munisipaliteit vuisvoos in die middel van ons huidige onverkwiklike situasie staan nie.

Selfs President Cyril Ramaphosa wou onlangs weet waarom dit soveel beter gaan met Wes Kaapse munisipaliteite in die algemeen, gemeet aan die res van die land.

Die antwoord is voor die hand liggend.

Dit is die streek in die land waar 2 natuurlike en diverse bevolkings groepe die afgelope meer as 3 eeue in relatiewe vrede, saam werk aan ‘n gemeenskaplike doelwit van ‘n volhoubare samelewing.

Beide hierdie  groepe deel verskeie kultuur, historiese agtergrond en het vele leiers op elke vlak en in elke faset van ons samelewing gelewer. Die Vryheidsfront Plus erken dit .

Die grootste uitdaging is die kwessie van volhoubaarheid op menige terreine en aspekte wat in die verlede glad nie eers ‘n gesprekspunt tussen mense was nie.

Ons bekyk vlugtig van die belangrikste uitdagings:

· Finansiele volhoubaarheid:  Eenvoudig gestel, krimp die inkomstebasis terwyl uitgawes jaar op jaar toeneem. In so mate neem munisipale uitgawes met ongeveer 54% toe (2017/’18 – 2021/’22) terwyl inkomste met slegs 38.7% styg. Personeelkoste alleenlik, styg met 57% . Subsidies vir armoede verligting  styg sedert 2015 met sowat 55% terwyl die subsidie van Provinsiaal en Sentrale regering nie volhoubaar is en sedert vanjaar afgeplat het.

· Natuurlike hulpbronne: Eko vriendelike bedrywe soos opwekking van elektrisiteit via son en wind om afhanklikheid van Eskom te verminder en terselftertyd meer bekostigbare kragtariewe moontlik te maak, is onder ontwikkel. Netso is ander bronne soos water, brandhout ontginning en wildlewe netso uitgelewer aan oorbenutting agv ‘n groeiende bevolking en endemiese werkloosheid.

· Werkloosheid:  Die impak van Covid het wel werksmetodes verander, veral toerisme geknou en ook verskeie ander tekortkominge blootgele. Byvoorbeeld is daar te veel werknemers/-soekers wat nie die nodige vaardighede vir indiensneming het nie.

Daar is ook nie genoegsame werkskeppingsprojekte in werking soos bv die logistieke invloed wat ‘n funksionele spoorverbinding met Swellendam en Buffeljags in die hand kan werk nie.

Die Nywerheidsgebied is sprekend van onderontwikkeling en infrastruktuur verval.

· Sosiale omstandighede:  Die beginsel dat elke inwoner ‘n reg op lewe en bestaan het is in Suid Afrika se Grondwet vervat. Die oplossing vir die sosiale verval is beslis ook nie wat met ‘n  toelaagpleister   opgelos gaan word nie.

Al wat mense weer selftrots kan teruggee is die geleentheid om selfversorgend te word en hul eie brood te verdien.

Daardeur word mense werklik vry en selfstandig eerder as om bakhand te staan en ewig afhanklik te wees. Op so ‘n manier word ons beheer. Die huidige laekoste behuisingskema is nie volhoubaar en beter oplossings is moontlik. Permanente inwoners moet voorkeur kry.

· Onafhanklike Wes Kaap: Die Vryheidsfront Plus ondersteun die Cape Exit inisiatief vir ‘n onafhanklike Wes Kaap waar ons na ons eie belange en kultuur erfenis kan omsien binne ‘n volhoubare bestaan.

Die Vryheidsfront Plus kan hierdie katalisator wees en u stem kan dit teweegbring.

*Hierdie artikel is deur die betrokke politieke party geborg en verteenwoordig nie die siening van die Langeberg Bulletin nie.

LEES OOK:

Midas

About the author

Mickey Mentz

I sometimes dance naked in the canola fields of Swellendam, but when I wake up, I'm at home in my Barrydale bed. As die nuutste toevoeging to the Bulletin span sien ek daarna uit om die omgewing en sy mense beter te leer ken.

Add Comment

Leave a Comment