Van veld tot vurk tot burgemeester van Swellendam

Francois Du Rand as waarnemende burgemeester aangestel nadat Nicholas Myburgh bedank het