Bulletin Buzz podcasts
Community News

Watter N.G Kerk gebou van Swellendam is die mooiste?

Die ou 1802 gesloopte een of die nuwe 1911 geboude een?

Dit is ‘n ou meningsverskil wat sedert 1905 reeds bestaan toe daar moes besluit word of die ou kerk gesloop en of dit net groter gemaak moes word. 

Die kerk was te klein vir al die kerkgangers van die gemeente. Die kerkraad was nie eensgesind oor die saak nie maar later het die gemeentelede oorweldigend ten gunste van sloping en die bou van ‘n nuwe kerk gestem.

Die sloping van die ou kerk was vir sommige gemeentelede baie traumaties. ‘n Egpaar het met ‘n perdekar verby die kerk gery en die vrou was baie angstig: “kyk ou man, hulle breek die kerk af”.  Sy antwoord of blaf was: “Kyk voor jou vrou”.

Die kontrakteurs wat die sloping van die gebou behartig het, het dit baie betreurenswaardig gevind. Hulle het verklaar dat die massiewe mure en swierige geelhoutbalke die toets van eeue sou kon weerstaan.

Baie materiaal is in die nuwe kerk hergebruik.  Grafte rondom die kerk moes gelyk gemaak word om plek te maak vir die groter gebou.  Daar is geen dokumentasie oor die ou grafte nie.

Die gebou is argitektonies volgens ‘n mengsel van boustyle beplan t.w. Barok (gewels), Goties (vensters), Oosters (koepel), terwyl die toring ‘n replika van ‘n toring in België is.  Die lang galery het gebeur omdat die vereiste aantal sitplekke nie ingeruim kon word nie en dit toe verleng moes word.

Die voorkoms van die kerk moet voor die deur van Ds. A.G. du Toit en sy boukommissie gelê word.  Die kerk is beslis uitsonderlik , uniek, en aanskoulik maar, vir sommiges, omstrede.

Elkeen is geregtig op sy eie opinie, solank ons net mekaar se opinies respekteer.

About the author

Elana Theunissen

Leave a Comment