Bulletin Buzz podcasts
Community News

‘n Sesde van die bestes vir Swellendam Munisipaliteit 

Swellenmun

Deur Elana Theunissen

Op 1 Februarie 2022 het Munisipale Bestuurder, Anton Groenewald, aangekondig dat die Swellendam Plaaslike Munisipaliteit ‘n skoon oudit behaal het vir die 2020-21 boekjaar – ‘n sesde vir dié munisipaliteit oor die afgelope 8 jaar.

Die Ouditeur-Generaal se verslag is op 31 Januarie 2022 by ’n spesiale Raadsvergadering van Swellendam Munisipaliteit aan die Raad voorgelê, tesame met die munisipaliteit se Jaarverslag vir die boekjaar 2020/21.

Karen Zoid
*advertensie – klik op prentjie vir kaartjies

Die Ouditeur-Generaal (OG), verteenwoordig by die vergadering deur mev Gina Schultz, waarnemende Senior Ouditbestuurder, het die finale ouditverslag voorgelê.

Schultz het haar verklaring uit die verslag aangehaal, “Ek het die finansiële state van Swellendam Munisipaliteit geoudit, wat bestaan uit die verklaring van finansiële posisie, verklaring van finansiële prestasie, verklaring van verandering in netto bates, kontantvloeistaat en staat van vergelyking met die begroting en werklike bedrae vir die jaar geëindig, asook aantekeninge by die finansiële state, insluitend ’n opsomming van die wesenlike rekeningkundige beleide vir die tydperk tot 30 Junie 2021.

Die oudit-uitkoms het onveranderd gebly van die vorige jaar as ongekwalifiseer sonder enige bevindings. Ons wens bestuur geluk met die beheeromgewing wat hulle gevestig en gehandhaaf het om ’n skoon oudit-uitkoms te behaal. 

Ons besteë fondse tot die beste van ons vermoë

Francois Du Rand

Volgens Uitvoerende Burgemeester, Francois du Rand getuig die uitslag van die verbintenis van die administrasie om inwoners en belastingbetalers te verseker dat die fondse wat aan die Munisipaliteit betaal word, met die nodige eerbied en vertroue hanteer word.   

“Die swaar verdiende geld wat inwoners en belastingbetalers aan ons betaal, word volgens goeie beginsels van oorsigbestuur en aanspreeklikheid aangewend. Alhoewel ons nie genoeg fondse vir al ons behoeftes het nie, bestee ons die geld wat ons ontvang tot die beste van ons vermoë,” het Du Rand gesê.

Du Rand het sy opregte dank aan die hoofuitvoerende beampte, Elmarie Wasserman, en haar span in die direktoraat Finansiële Dienste wat hierdie wonderlike uitkoms moontlik gemaak het uitgespreek. 

“As een van minder as 30 munisipaliteite om hierdie uitkoms te behaal, is ons trots en gereed om weereens onder die voorste leiers te tel.” 

Groenewald het getuig die skoon oudit van die verbintenis van die span onder leiding van HFB Wasserman en Uitvoerende Oudithoof JP Rossouw, en van die konsekwentheid waarmee die reëls en regulasies toegepas en nagekom word.    

“Ons is beslis baie in ons skik om onder die paar munisipaliteite te tel wat hierdie doelwit bereik het,” het Groenewald gesê.

“Dit demonstreer dat doeltreffende en skoon oorsigbestuur wel moontlik is. Baie geluk aan die HFB en haar span met die bereiking van hierdie uitkoms.” 

Also Read:

Leave a Comment