Bulletin Buzz podcasts
Community Municipal News

Beswaar teen tariefverhoging is geslaagd!

Francois du Rand
Written by Elana Theunissen

Terwyl die land weereens die frustrasies moet deurmaak van nog ‘n beurtkragsarsie, wat op Maandag begin het met ‘n publieke Eskom dreigement, vlak 2 beperkinge op Dinsdag ingestel en vlak 4 eskalasie op Woensdag (met ‘n troosboodskap van die CEO van ESKOM dat vlak 4 sal moet deurdruk tot Sondag, anders staar ons ‘n vlak 7 in die gesig), is vandag se nuus van die Uitvoerende Burgemeester se kantoor soos ‘n helder lig in ‘n andersyds donker tonnel.

Hoewel Francois du Rand, Swellendam Munisipaliteit-burgemeester, wel ast’ware nie ‘n towerstaf het om van beurtkrag en kragvoorsieningswispelturigheid ontslae te raak nie, het hy hom vroeg in die jaar alreeds verbind tot die stryd om laer ESKOM tariefverhogings te bewillig.

Sê du Rand in sy oop brief en boodskap aan die Swellendam gemeenskap: “In Januarie 2022 het ek as Uitvoerende Burgemeester my aangesluit by ander munisipale leiers wat mnr De Ruyter se versoek om die ESKOM-tarief met meer as 20% te verhoog, te verwerp. Mnr De Ruyter moet sy aansoek hersien om dit in ooreenstemming met inflasie te bring. Hierdie voorstel word nie deur enige regdenkende gemeenskapsleier aanvaar nie. Die verhogings is onbillik, onbekostigbaar en ongeregverdig.
Dit is onverdedigbaar in die nasleep van die pandemie waar so baie verliese op huishoudelike vlak gely is. Die pandemie en konstante, irrasionele en langdurige nasionale inperkings het tot die sluiting van besighede en werkverlies aanleiding gegee. Ons inwoners gaan gebuk onder die las van die stygende koste van krag, brandstof, voedsel en noodsaaklike verbruikersgoedere. Om dit doodeenvoudig te stel, ons inwoners kry baie swaar.
Die verbruikersprysindeks is tans 5,5%, ‘n meer as redelike tariefverhoging vir Eskom. Die prys van elektrisiteit het oor die afgelope 13 jaar met 307% gestyg, wat inflasie ver oorskry. Benewens die feit dat Suid-Afrikaners meer vir elektrisiteit betaal, moes hulle ‘n onbetroubare toevoer van krag ervaar – 2020 en 2021 was twee van die ergste jare van beurtkrag op rekord.
Hoewel daar heelwat verbetering onder die nuwe bestuur is, moet daar nog baie gedoen word om Eskom se skuld te verminder en sy finansiële volhoubaarheid te versterk.
‘n Beduidende herstrukturering en ‘n aansienlike vermindering in personeelgetalle kan daartoe bydra dat Eskom se kostestruktuur verbeter. Om die rekening bloot by die deur van reeds sukkelende verbruikers te lê, behoort nie die outomatiese oplossing te wees nie. Nasionale Tesourie moet tussenbeide tree met wanbetalende munisipaliteite om Eskom se skuld weens niebetaling te help verminder.
Die nasionale regering moet ‘n baie meer praktiese houding teenoor die onbeheerde koste van Eskom aanneem. Dit is belangrik om daarop te let dat onbeheerde elektrisiteitskoste beteken dat munisipaliteite nie die tariewe vir basiese dienslewering kan verhoog nie, gegewe die finansiële verskuiwing wat deur Eskom veroorsaak word. Dit dra by tot ‘n tweede uitdaging met onvolhoubaarheid vir plaaslike owerhede wat tans nie erkenning geniet nie.”

*Die tariefverhoging is vanaf 24 Februarie 2022 op 9,61% vasgestel.

Du Rand doen ‘n beroep op alle munisipaliteite om by hom aan te sluit en mekaar te ondersteun om Eskom se impak op die breër Suid-Afrikaanse samelewing te verminder, en hiervoor verdien hy die Langeberg Bulletin se heldekenteken vir die Swellendam distrik.

About the author

Elana Theunissen

Leave a Comment