Bulletin Buzz podcasts
Opinion

Spoonie: Die afwesige vader

14 April 2022

“Die afwesige vader.”  Jy het al hierdie uitdrukking menigmaal gehoor of raak gelees. Myns insiens is die afwesige vader die wortel van alle moderne kwaad. Noem vir my ‘n sosiale probleem, en ek wys vir jou watter rol die afwesige vader speel om daardie probleem te veroorsaak.

Die tye waarin ons leef noop ouers om ‘n opoffering te maak deur pa of ma weg te laat gaan om vêr van die huisgesin ekstra geld te gaan verdien, of om ‘n inkomste vir die gesin te gaan verseker.

Die feit van die saak is egter dat dit van die begin af bedoel is dat die mens, asook die meerderheid van alle soogdiere, vir die eerste tydperk van die nuwe aankomeling se lewe, by die ouerhuis moet bly totdat hy selfstandig vir homself kan sorg. Die mens bly dalk die langste by die ouerhuis, naamlik, ten minste 18 jaar en hy word eers op ouderdom 21 jaar selfstandig / mondig.

Opvoeding gaan nie slegs oor kos, water, huis en medisyne nie. Die rol wat die vader en moeder afsonderlik speel in die lewens van hul seuns en dogters is só belangrik dat die kinders nie sonder een van die twee of albei gebalanseerd grootword nie.

Wanneer die vader dan afwesig is, ontwikkel die kinders, afhangende van hul ouderdom, verskillende gedragsprobleme. Hulle het hul pappa nodig om daardie vastigheid en veiligheid aan die lede van die gesin te gee. Die vader beskerm. Hy het lief. Hy moedig aan. Hy bou selfbeeld. Hy dissiplineer. Hy het hulle ma lief.

Die kind wie sy pa mis, omdat pa elders werk en lang tye afwesig is, of weens enige ander rede soos tronkstraf of dood, het ‘n probleem. Hoe meer intens die gemis, hoe duideliker die tekens. Party kinders kan selfs lyk asof hulle fisies siek is, byvoorbeeld permanente bleekheid of kringe om die oë. Party kinders kry onverklaarbare maagpyne en niks help daarvoor nie. Gelukkig is dokters deesdae skerper as jare gelede om hierdie simptome raak te sien en die regte optrede (nie medisyne nie) voor te skryf.

Elke kind sal sy verlange (gevoel van die gemis) op sy eie manier uitwys. Ek is natuurlik geen gespesialiseerde kenner nie, maar ek wil tog drie hoofsimptome uitlig. Indien jy jou in dieselfde bootjie van die vaderlose gesin bevind, mag die volgende drie simptome jou help om hulp te gaan soek:

Jy kry kinders wat aggressief is – sommer van opstaan tot gaan slaap. Hulle is veglustig en lyk asof hulle gedurig jou kop wil afbyt. Hulle is kwaad – miskien selfs kwaad vir hul pa. Die afwesige pa stel teleur. Hulle veg mense van hulle af weg, want hulle wil nie weer seerkry deurdat geliefdes hulle weer verlaat nie.

Jy kry swaarmoedige kinders. Hulle kom lui en lusteloos voor. Hulle mis hul pa wat die lewe opwindend gemaak het. Daar moet iets met hulle verkeerd wees waarom hul pa nie by hulle wil wees nie. Die goedkeuring en aanmoediging van pa ontbreek en hulle het dit nodig om ‘n gesonde selfbeeld te ontwikkel. Sulke tye word seuns soms afknouerig en spoggerig. Hulle raak avontuurlustig en waag baie ten einde aandag te trek. Hulle is raserig/luid. Dogters weer hou skielik nie van hul mens-wees nie, maar besef baie goed dat hul vroulikheid aantreklik is en sal daarom hul vroulikheid gebruik en selfs op die spel plaas – as te koop aanbied – om as mens beter oor hulself te voel.

Jy kry kinders wat ewe skielik onseker is, want pa se rol in die vorming van hul mens-wees en identiteit ontbreek en hulle soek na aanvaarbare rolmodelle. Hulle praat ontsaglik baie. Hulle probeer aandag trek op die mees onwaarskynlik maniere. Hulle moet altyd iets hê om voor te sorg – iets wat van hulle afhanklik kan wees. Hulle gee soms besittings of geskenke weg wat baie meer werd is as wat hulle kan bekostig of wat hulle mag doen. Sodoende soek hulle aanvaarding.

En eintlik mis hulle net hul pappas…

Leave a Comment