Suzaan verteenwoordig Swellendam Skou by Agri-Expo

Swellendam Skoupresident is vuur en vlam oor die voordele wat lidmaatskap by Agri-Expo vir die dorp inhou.